Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie. Zapisy przyjmują p. L. Moskała i p. I. Pawlik.

konkurskoled2014

 odblask1modblask2m

1. W ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” Szkoła Podstawowa w Zagórzu zorganizowała:

- Konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prace uczniów zostały wywieszone na gazetkach ściennych i są dekoracją szkolnych korytarzy.
- Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w klasach IV-VI, który polegał na wypełnieniu przez uczniów testu.

Czytaj więcej...

b3 free kolor prevUczniów klas 4 - 6 szkoły podstawowej zachęcamy do udziału w konkursie tematycznym organizowanym przez Małopolskie Kuratorium Oświaty: "Małopolskie Baltie 2015". Udział mogą wziąć uczniowie, którzy będą zarejestrowani na platformie za pomocą adresu mailowego, dlatego prosimy o kontakt z nauczycielkami informatyki: p. Magdaleną Woźniak i p. Ewą Popielnicką. Pierwszy etap odbędzie się dopiero 3 listopada i do tego dnia można się zgłaszać. Wcześniejsze zgłoszenie da jednak szanse na lepsze przygotowanie.

Materiały: programy, podręczniki, filmy, poprzednie edycje konkursów znajdują się na stronie programu: http://www.sgpsys.com/pl/Default.asp

Wszyscy uczniowie mogą natomiast wziąć udział w Międzynarodowym Konkursie Baltie - szczegóły TUTAJ.

logo-kuratoriumZachęcamy uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie w nowym roku szkolnym.

Listy konkursów przedmiotowych i tematycznych uległy zmianom.

Zamieszczamy linki do informacji o konkursach, prosimy uczniów, rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli o zapoznanie się z zamiszczonymi informacjami i regularne sprawdzanie aktualności na stronach Kuriatorium dotyczących konkursów.

Przedmiotowe konkursy kuratoryjne:

- w szkole podstawowej - kliknij TUTAJ
- w gimnazjum - kilknij TUTAJ

Tematyczne konkursy kuratoryjne

- w szkole podstawowej - kliknij TUTAJ
- w gimnazjum - kliknij TUTAJ

 

baner nop 10

W ramach kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM” został ogłoszony konkurs, kierowany do trzech kategorii uczestników:

kat. I – indywidualny dla uczniów,
kat. II – grupowy dla uczniów,
kat. III – indywidualny dla nauczycieli

Termin składania prac został przedłużony do 05.09.2014r.

Cele konkursu:

Zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – brak akceptacji dla takich zachowań.
Wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości.
Modelowanie skutecznych sposobów powstrzymywania kierowców przed jazdą w stanie po spożyciu alkoholu.

Formy prac konkursowych:

dla uczniów

Literacka np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami.

Multimedialna np. prezentacja, film, wywiad, nagranie audycji radiowej, słuchowiska, piosenki, piosenki, hymnu -technika dowolna. Praca multimedialna powinna być wykonana techniką umożliwiającą jej odtworzenie na standardowym komputerze, przy użyciu powszechnie dostępnego, bezpłatnego oprogramowania. Rozmiar pracy nie może przekraczać 200 MB, a czas jej odtwarzania 5 minut.

Plastyczno – techniczna np. album, gazetka, projekt plakatu, komiks, praca przestrzenna itp. Technika plastyczna dowolna.

dla nauczycieli:

Konkurs na scenariusz zajęć dydaktycznych.

 Szczegółowe informacje: www.bezpromilowo.pl

konkurs-niem-ang

Zespół Szkół w Zagórzu zaprasza nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w Gminnym Konkursie Piosenki Angielskiej i Niemieckiej.

Planowany termin konkursu: 27.05.2014  godz. 10.00

Regulamin konkursu:

Czytaj więcej...

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu oraz kartę informacyjną do pobrania.

 

„Zagórze we wspomnieniach i historiach” - I Szkolny konkurs literacko – plastyczny

Temat: „Starodawne nazwy topograficzne i ich pochodzenie w oparciu o przekazy ustne”

Cele konkursu:

- dokumentowanie wspomnień mieszkańców Zagórza,
- rozbudzanie zainteresowań dziejami naszej miejscowości,
- wychowanie patriotyczne w oparciu o przekaz pokoleniowy,
- inspirowanie do nawiązywania i pielęgnowania więzi międzypokoleniowych,
- zbieranie materiałów do Szkolnej Izby Pamięci.

 Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Zagórzu.
2. Tematem prac mają być najstarsze nazwy związane z Zagórzem (Uwrocie, Bocizna, Żabnik i inne), ich pochodzenie funkcjonujące w przekazie ustnym.
3. Forma pracy dowolna (mapa z opisem, opowiadanie, wywiad, opis, wspomnienia, wiersz i inne).
4. Prace oceniać będzie powołane przez dyrektora szkoły jury, które oceni wartość merytoryczną pracy, pomysłowość formy, estetykę.
5. Nagrody: I miejsce – 500,00 zł., II miejsce – 300,00zł., III miejsce – 200,00zł. (jury zastrzega sobie   prawo do innego rozdysponowania kwot w zależności od ilości i jakości otrzymanych prac).
6. Prace konkursowe dostarczać należy do sekretariatu szkoły do 15 maja 2014 r.z kartą informacyjną (do pobrania ze szkolnej strony internetowej).

Do pobrania:

Regulamin konkursu i karta informacyjna.

konkurs-poezjaZapraszamy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursie poezji religijnej. 

Zgłoszenia u nauczycieli j. polskiego oraz katechetów.

Terminy:

do 28 lutego - etap szkolny
19 marca - etap powiatowy w Libiążu
28 marca - rozdanie nagród i konkurs regionalny (laureaci)

Kategorie:

kl. 1 - 3 sp
kl. 4 - 6 sp
kl. 1 - 3 pg

szkoły ponadimnazjalne

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Szkoły KSW w Libiążu.