Tradycyjnie zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim i piosenki religijnej, które odbywają się w ramach XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płokach. Liczny udział uczniów naszej szkoły od wielu lat prznosi nam radość z otrzymywanych przez nich nagród i wyróżnień.

2015 pl dkch

Do pobrania:

Regulamin - TUTAJ

Karta zgłoszenia - TUTAJ

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele j. polskiego, muzyki oraz religii.