swiatlo plakat wwwUczniów szkoły podstawowej zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Bibliotekę Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Cały regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia w formacie do pobrania TUTAJ.

Zasady konkursu - fragment z regulaminu
1. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas zerowych, a także uczniów klas I – III oraz IV –VI szkoły podstawowej.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest zilustrowanie dowolną techniką podanego tematu.
3. Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich pracę w formacie A4 lub A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.). Zgłosić można tylko jedną pracę.
4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.