odblask1modblask2m

1. W ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” Szkoła Podstawowa w Zagórzu zorganizowała:

- Konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prace uczniów zostały wywieszone na gazetkach ściennych i są dekoracją szkolnych korytarzy.
- Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w klasach IV-VI, który polegał na wypełnieniu przez uczniów testu.

2.W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzone jest kółko plastyczne, na którym uczniowie w formie artystycznej wyrażali swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze.

3. Co roku uczniowie klas IV-VI biorą udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

4. Szkoła promowała ideę konkursu „Odblaskowa Szkoła” poprzez:

- Wykonanie gazetek ściennych na szkolnych korytarzach.

5. W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów na drodze podjęto następujące działania:

- Spotkanie uczniów klas I-III z policjantem, prelekcja i nauka zasad bezpieczeństwa na drodze.
- Spotkania uczniów z pedagogiem szkolnym. Przeprowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, dzielenie się doświadczeniami uczniów.
- Omawianie zasad bezpieczeństwa na lekcjach plastyki i techniki w klasach IV-VI.
-Omawianie zasad bezpieczeństwa w klasach I-III w ramach zajęć zintegrowanych połączone z praktycznym zastosowaniem wiedzy   i umiejętności w czasie nauki przechodzenia przez jezdnię.
- Omawianie zasad bezpieczeństwa na lekcjach wychowawczych w klasach IV-VI.
- Zakup i wyposażenie wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w elementy odblaskowe – odblaskowe breloczki do plecaków.