Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2015/2016

Część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r.: cz. I - godz. 9.00; cz. II - godz. 11.00

Część matematyczno - przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r.: cz. I - godz. 9.00; cz. II - godz. 11.00

Język angielski/niemiecki - 21 kwietnia 2017 r.: cz. I - godz. 9.00; cz. II - godz. 11.00 (język angielski)

Polecamy w ramach przygotowań skorzystać ze strony:

egzamer