1. Opracowanie praw i obowiązków wolontariusza, ustalenie zakresu działań.
Wolontariusze opierając się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalonej w 2003 roku i danych z Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu http://wolontariat.org.pl/ opracowali prawa i obowiązki wolontariusza. Wspólnie ustalono działania jakie podejmie SKW, które będą dostosowywane do potrzeb i możliwości koła. Każdy wolontariusz otrzymał Kartę Wolontariusza i dobrowolnie, ochotniczo podejmie różne działania na rzecz innych osób. Wszelkie informacje na temat wolontariatu przedsatwiono na szkolnej gazetce.

2. Szkolna loteria fantowa
W dniach 4-8.12.2017 przeprowadzono szkolna loterię fantową na której można było kupić książki, gry, puzzle, maskotki – pieniądze otrzymane z loterii zostaną przeznaczone na pomoc seniorom.

3. Obchody Dnia Wolontariusza
W dniu 5.12. 2017 z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wolontariusze przygotowali dla nauczycieli i uczniów owocowe koreczki, które rozdawali na rozgrywkach mikołajkowych.

4. Zorganizowanie pomocy dla schroniska w Oświęcimiu
Zbierano także dla schroniska OTOZ Animals w Oświęcimiu dary w formie karmy dla psów i kotów, kocy, pościeli, ręczników, środków czystości, rękawiczek jednorazowych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku,  zostały one przekazane organizatorom akcji na terenie powiatu chrzanowskiego. 

2017 wolontariat