Dnia 26 kwietnia 2-osobowa drużyna z naszej szkoły brała udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza w Szkole Podstawowej w Myślachowicach.

W skład drużyny wchodziły uczennice klasy szóstej: Zuzanna Pasiecznik i Nikola Kasprzyk.

Konkurs przebiegał dwuetapowo:
Etap I - test oraz zabawa wokalno-słowna
Etap II - gra dydaktyczna na podstawie lektur "W pustyni i w puszczy" i "Janko Muzykant".

Dziewczynki bawiły się świetnie, a dobre przygotowanie zaowocowało zdobyciem wyróżnienia dla szkoły.

Gratulujemy dzewczynkom oraz opiekunowi - pani mgr Helenie Domin.