Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z Polską Akademią Umiejętności i XI Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie zorganizowało w roku szkolnym 2015/2016 Ogólnopolski Konkurs „200. rocznica utworzenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”.

Uczestnicy konkursu - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - poznali dorobek i rolę Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w rozwoju polskiej nauki i kultury doby rozbiorów oraz zasługi jego twórców, których głównym celem było przyczynienie się do "pomnożenia wszelkich nauk, rozszerzenia światła, rozkrzewienia sztuki, przemysłu i kunsztów w narodzie".

W ramach konferencji naukowej z okazji 200. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego zorganizowanej  przez Polską Akademię Umiejętności pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, 10 grudnia 2015 r. miała miejsce gala finałowa konkursu. Wzięło w niej udział ponad stu uczniów z całej Polski, głównie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.

Uroczystość otworzył prof. Jerzy Wyrozumski z Polskiej Akademii Umiejętności podkreślając, że Towarzystwo Naukowe z Uniwersytetem Krakowskim połączone i Towarzystwo Naukowe Krakowskie zasługują na baczną uwagę, tak zresztą jak Rzeczpospolita Krakowska, widziana z perspektywy polskiego XIX wieku. Oba te twory uruchomiły wielką energię społeczną, a Towarzystwo wyzwoliło duży potencjał intelektualny.

 Następnie chór I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie pod batutą Ryszarda Źróbka wykonał pieśni: Na Wawel, na Wawel,  Tęsknota,  Ej dziewczyno, ej niebogo.

Prowadzący galę finałową Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty podziękował uczniom i ich opiekunom naukowym za zainteresowanie konkursem i przygotowanie wielu interesujących prac.

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Paulina Mędyk zdobyła tytuł finalistki tego konkursu.

Opiekunem naukowym uczennicy był pan mgr Zenon Kobiałka.

Gratulujemy sukcesu!