3 czerwca 2015 roku odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Żywności i Prawidłowym Żywieniu Człowieka w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini. Ideą tego konkursu jest:

-propagowanie zdrowego modelu odżywiania wśród młodzieży,
-kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
-rozwijanie zainteresowań żywieniowych uczniów,
-rozbudzanie pomysłowości i inicjatywy prozdrowotnej wśród młodzieży,
-zapobieganie chorobom żywieniowozależnym,
-nawiązanie współpracy między szkołami.

Uczennica klasy trzeciej gimnazjum Oliwia Jewuła zajęła 3 miejsce w tym konkursie, uczennicę do konkursu przygotowywała pani Ewa Chrapek.
Gratulujemy uczennicy i opiekunowi.