W ramach akcji "Odblaskowa szkoła" zorganizowaliśmy happening którego celem było bezpieczeństwo pieszego na drodze. Każda klasa zaprezentowała swoje odblaski. Ponadto odbyły się pogadanki jak bezpiecznie zachować się na drodze. Organizatorem akcji była pani Magdalena Woźniak.

odblaskowa szkola 2017