Od tego roku szkolnego 2017/2018 wprowadziliśmy SZKOLNY RANKING MATEMATYKÓW dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Co miesiąc, uczniowie z najwyższą średnią arytmetyczną ocen z matematyki, będą wyróżnieni w wyżej wymienionym rankingu i umieszczeni na gazetce szkolnej na parterze (ranking szkoły podstawowej) oraz I piętrze (ranking gimnazjum).

Celem zabawy jest wyróżnienie najbardziej zdobytych uczniów na forum szkoły oraz wprowadzenie rywalizacji między nimi, aby dążyli do osiągania jak najlepszych wyników.

Opiekunami projektu są p. Dorman Renata i p. Paweł Niemczyk.

Pierwsi zwycięzcy z września już są (zdjęcia poniżej).

Paweł Niemczyk

wrzesie podswrzesie gim